АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТ, ОЛОН НИЙТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРОЛЦОО

Сумдын улсын бүртгэгч нарыг онлайн орчинд ажиллах дадлага суулгах, мэдлэг олгох зорилгоор аймгийн төвийн Сайнцагаан сумын улсын бүртгэгч Г.Цогтсайханы ажлын байран дээр баталсан хуваарь, удирдамжийн дагуу 14 сумын улсын бүртгэгч нарыг 1 хоногийн хугацаатай ажиллуулан дадлагажууллаа. Архивт байрлуулах шаардлагатай иргэний улсын бүртгэлийн маягтуудыг байрлуулах ажлын удирдамжийг батлан хуваарийн дагуу бүртгэгчид ажиллаж байна. Бүртгэгчид ИУБ-31 маягт 303 ширхэгийг иргэний бүртгэлийн архивын хувийн хэрэгт нэгтгэж, иргэний улсын бүртгэлийн 2300 ш маягтыг ууталж цэгцэлсэн байна.

 

“Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдын  “2017-2020 оны Сургалтын хөтөлбөр” буюу дунд хугацааны хөтөлбөрийн дагуу албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, ажиллах нөхцөлийг сайжруулах талаар  Улаанбаатар эрдэм их сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан ажиллаж 10 албан хаагчийг Эрх зүйч мэргэжлийн баклаврын боловсрол олгох эчнээ ангид элсүүлэн төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй, хөнгөлөлтэй үнээр ажлын байран дээрээ сурах боломжоор хангаж амралтын өдрүүдэд орон нутагт хичээллэн 2019 оны 04 сарын 28-ны өдөр улсын шалгалт өгч төгслөө. 

Аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа Үндэсний бичиг соёлын өдөрлөгт тус хэлтсийн албан хаагчид идэвхтэй оролцон монгол бичгийн хичээлийг тусгай хөтөлбөрөөр заалгаж бэлтгэлээ. Үүний үр дүнд тус хэлтсийн бичиг хэрэгийн ажилтан Д.Наранцэцэг мэргэжлийн багш нартай өрсөлдөн 5-р байранд шалгарсан амжилтыг үзүүллээ.  Хэлтсийн албан хаагчдын дундаас дээш мэдлэгтэй 8 албан хаагчдад 40 цагийн сургалтыг өгч монгол бичгийн мэдлэгийг дээшлүүллээ.

Хэлтсийн албан хаагчдын чөлөөт цагийг үр дүнтэй өнгөрүүлэх, авьяас чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан уртын дууны дугуйланд хамт олноороо хамрагдаж 3 дуу, морин хуурын сургалтанд 3 албан хаагч хамрагдаж 2 дуу дарж сурлаа.

Шинээр ажилд орж буй албан хаагчдийн бүрдүүлэх материаль, танилцах ажил үүрэг, хууль тогтоомжийн жагсаалт, программын нэвтрэх эрх авах зэрэг 21 заалт бүхий тойрох хуудсыг батлан гаргаж холбогдох мэргэжилтнүүд хүлээн зөвшөөрч гарын үсэг зурснаар цалин бодох тогтолцоонд шилжүүллээ. Тойрох хуудасны ач холбогдол өндөр байх ба ажилтан эхлээд ажил үүрэгтэйгээ нарийвчлан танилцах, хууль тогтоомжийг судлах, нарийвчилсан заавар зөвлөмж авах боломжоор хангагдсан ажил болж байна.  Шинээр томилогдож байгаа сумдын улсын бүртгэгч нарыг Сайнцагаан сумын улсын бүртгэгчийн ажлын байран дээр 14 хоногийн дадлага хийлгэж шалгалт авч мэргэшүүлж байна. 2019 онд гэрээт ажилтан 2 томилогдсон байна.

Тус хэлтсийн албан хаагчид үндсэн ажлын зэрэгцээ спортын чадвараа сайжруулан аймгийн хэмжээнд  гар бөмбөгийн төрлөөр  хэлтсийн баг тамирчид оролцож шагналт байр эзэлсэн байна. Мөн буудлагын тэмцээнд 2 албан хаагч шагналт байранд орсон. Шагайн харвааны төрлөөр 2 албан хаагч, хөдөлгөөн эрүүл мэндийн чиглэлээр аэробек дасгалд 2 албан хаагч, фитнесст 3 албан хаагч, ширээний теннисний төрлөөр 4 албан хаагч тогтмол хичээллэж аймаг сумын уралдаан тэмцээнд тогтмол амжилтууд үзүүлж байна. Аймгийн Цагдаагийн газартай спорт заалны гэрээ байгуулан албан хаагчид долоо хоног бүр спортоор хичээллэх боломжийг ханган ажиллаж байна. Хэлтсийн хэмжээнд Гэр бүлийн зөвлөл, Спорт хамтлаг тус тус соёл олон нийтийн ажлыг хариуцан ажиллаж байна.

Албан хаагчдыг ажлын байран дээр мэргэшүүлэх, дадлагажуулах, туршлага судлах зорилгоор архивч Мөнхсумьяаг УБЕГазрын нэгдсэн архивт ажиллуулан нарийвчилсан заавар зөвөлгөө авхуулж дадлага хийлгэлээ. Мөн Хан-Уул дүүрэгтэй хамтран ажиллаж тус хэлтсийн ЭХЭУБүртгэгч О.Ганцэцэг, тасгийн дарга Ш.Нарангэрэл, Хяналтын байцаагч Б.Ганчимэг нарыг томилолтоор ажиллууллаа.

Ахивын улсын үзлэгтэй холбогдуулан бэлтгэл ажил хангах ажлын хэсгийг хэлтсийн даргын тушаалаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулан 13 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 

Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийн үйл ажиллагаанд тус хэлтсийн 6 албан хаагч Хүн ам нийгмийн тусламж үйлчилгээний мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд орж бэлтгэл ханган жагссан. Уг арга хэмжээнд хэлтсийн зүгээс 200,0 мянган төгрөгийг хуулийн дагуу зарцуулсан. Хэлтсийн дарга удирдах бүрэлдэхүүний танхимын сургалт, дадлагад 2 өдөр хамрагдаж аймгийн хэмжээнд онц дүнтэй дүгнэгдлээ.

Хайлт

 

 

ТА СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТАНД БҮРТГЭГДСЭН ЭСЭХЭЭ ШАЛГАНА УУ

БИДЭНТЭЙ ХАРИЛЦАХ

Монгол улс Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум Нутгийн удирдлагын ордон

Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 08:00 - 17.00 цаг

Бямба, Ням амарна.

Утас : 70593096, 80190003

Факс: 70592435

И-мэйл хаяг : dundgovi@burtgel.gov.mn

Вэб сайт : http://du.burtgel.gov.mn

© 2018 Дундговь аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс.

ХАЙЛТ