УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 18 ТӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, 20 ТӨРЛИЙН ЛАВЛАГААНЫ ТӨЛБӨРИЙГ EBARIMT АШИГЛАН ТӨЛДӨГ БОЛЛОО

Монгол Улсын Засгийн газраас Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засгийн газрын агентлагийн дарга нарт Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил" болгох тухай 23 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх, Монгол Улсын 3асгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан "Төрийн үйлчилгээнд тоон гарын үсгийг үе шаттай нэвтрүүлж, цахим хэлбэрт шилжүүлэх замаар төрийн үйлчилгээг ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй, цаасгүй, хүнд сурталгүй хүргэж, цахим засгийг бодитой хэрэгжүүлэх" зорилтын хүрээнд хэд хэдэн албан даалгавар хүргүүлсэн билээ.

АЛБАН ХААГЧДЫН СУРГАЛТ, ОЛОН НИЙТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРОЛЦОО

Сумдын улсын бүртгэгч нарыг онлайн орчинд ажиллах дадлага суулгах, мэдлэг олгох зорилгоор аймгийн төвийн Сайнцагаан сумын улсын бүртгэгч Г.Цогтсайханы ажлын байран дээр баталсан хуваарь, удирдамжийн дагуу 14 сумын улсын бүртгэгч нарыг 1 хоногийн хугацаатай ажиллуулан дадлагажууллаа. Архивт байрлуулах шаардлагатай иргэний улсын бүртгэлийн маягтуудыг байрлуулах ажлын удирдамжийг батлан хуваарийн дагуу бүртгэгчид ажиллаж байна. Бүртгэгчид ИУБ-31 маягт 303 ширхэгийг иргэний бүртгэлийн архивын хувийн хэрэгт нэгтгэж, иргэний улсын бүртгэлийн 2300 ш маягтыг ууталж цэгцэлсэн байна.

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 04 сарын 12-ны өдрийн А/154 тоот захирамжаар 240 м2 газрыг 30 жиийн хугацаатай Конторын барилгын зориулалтаар тус хэлтэст эзэмшүүлсэн. Цахилгаан дулаанаар хангах байгууллагуудаас холбогдох зөвшөөрлийг авч зургийн компаниар тус хэлтсийн барилгын зураг төсвийг 988,0 сая төгрөгийн төсөвтэй хийлгэж барилгын хөгжлийн төвөөр батлуулан 2020 оны төсөвт суулгуулахаар холбогдох судалгаа хүсэлтийг хүргүүлээд байна. 

Хайлт

 

БИДЭНТЭЙ ХАРИЛЦАХ

Монгол улс Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум Нутгийн удирдлагын ордон

Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 08:00 - 17.00 цаг

Бямба, Ням амарна.

Утас : 70593096, 80190003

Факс: 70592435

И-мэйл хаяг : dundgovi@burtgel.gov.mn

Вэб сайт : http://du.burtgel.gov.mn

© 2018 Дундговь аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс.

ХАЙЛТ